top of page

Política de Qualitat, Mediambient, Seguretat i Salut Laboral i R+D

Política de Qualitat, Mediambient, Seguretat i Salut Laboral i R+D

A BAGH TÉCNICA ens comprometem a oferir un servei de qualitat als nostres clients, atenent de la mateixa manera tant a les seves necessitats com a les del mediambient i el nostre entorn. Per a aconseguir aquest propòsit, hem establert una sèrie de premisses sobre les quals desenvolupem tota la nostra activitat.

01

Treballar sota el control del seu propi sistema de gestió integrat basat en les normes internacionals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i UNE 166002 per assegurar la qualitat dels nostres treballs, el respecte i cura al medi ambient, la innovació en els nostres serveis i garantir la seguretat i salut a la feina, promovent la millora contínua del Sistema.

03

Dissenyar solucions òptimes, eficaces i innovadores per al compliment dels requisits del client, anticipant i resolent problemes constructius i minimitzant els costos i externalitats negatives.

05

Fomentar la cultura de la innovació recolzant la creativitat i incentivant el desenvolupament de noves idees, facilitant la comunicació i col·laboració de tots els membres de l'Organització, creant consciència del que és positiu del conflicte i gestionant la tolerància davant del fracàs.

07

Promoure la comunicació tant a nivell extern com intern, potenciant els processos de consulta i participació i la presa de consciència de les parts interessades, inclusivament els/les treballadors/es, per trobar les millors solucions consensuadament.

02

Assegurar el compliment de la normativa vigent i altres requisits en tots els treballs desenvolupats i quant al medi ambient, a la seguretat i salut a la feina ia la gestió de la R+D.

04

Fomentar la prevenció de la contaminació mitjançant un consum responsable de recursos, promovent la reutilització i el reciclatge, reduint el nostre impacte sobre el medi ambient i tenint un enfocament de “cicle de vida” de tots els processos duts a terme a l'empresa.

06

Prevenir els danys i riscos per a la salut de les parts directament implicades en tots els processos de l'Organització proporcionant condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball, eliminant-ne els perills i reduint-ne els riscos.

08

Disposar els recursos i infraestructura necessària per satisfer els requisits de totes les parts interessades, i assegurar la conformitat dels seus productes i serveis en totes les fases d'elaboració i execució.

PREMISAS
  • BAGH TÉCNICA ha implantat un Sistema de Gestió on s'integren els aspectes econòmics, tècnics, legals, ambientals i socials de l'empresa, basat en els seus processos i orientat cap a la millora contínua i la preservació del nostre entorn.

  • El Sistema de Gestió establert ha estat auditat per SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, SAU segons els requisits de les normes internacionals ISO 9001ISO 14001 i ISO 45001, a més de la norma espanyola UNE 166002, obtenint la certificació de l'empresa en la gestió de qualitat, la gestió ambiental i la gestió de la seguretat i laboral a la feina.

CERTIFICATS

SGS_ISO%209001_TBL_edited.png
SGS_ISO%2014001_TBL_edited.png
SGS_ISO_45001_TCSnegro.png
UNE 166002_B.png
Posa't en contacte amb nosaltres.

Estem a la teva disposició.

bottom of page